www.bip.gov.pl

  Mapa biuletynu
  Instrukcja obsługi
  Redakcja biuletynu
 

  Strona główna
  Kontakt

PODSTAWOWE DANE
 
Dane teleadresowe
Przedmiot działalności
Elektroniczna skrzynka podawcza
ORGANIZACJA INSPEKTORATU
 
Struktura organizacyjna
Kierownictwo Inspektoratu - kompetencje
Regulamin
Statut
ZAŁATWIANIE SPRAW W WITD
 
Sposób załatwiania
Skargi i wnioski
Rejestry i ewidencje
Informacja publiczna
 
Nabory
 
 
FINANSE WITD
 
Majątek WITD
Przetargi w WITD
Ogłoszenia
Strona Główna > Sposob_zalatwania 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnianiu podlega m. in. informacja publiczna o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.

Korespondencja wpływająca do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. jest rejestrowana w dzienniku podawczym sekretariatu, gdzie dokonuje się rozdziału korespondencji - zgodnie z właściwością.


Sprawy rozpatrywane są według kolejności wpływu z zachowaniem terminów określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. w Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Nad prawidłowością, terminowością udzielenia odpowiedzi na korespondencję nadzór sprawują naczelnicy wydziałów lub wyznaczeni do tego pracownicy.Osoby zainteresowane dostępem do informacji o stanie spraw, w których są stroną lub spraw o charakterze powszechnym, aby uzyskać stosowne informacje będą zobowiązane posiadać numer kancelaryjny skierowanego do Inspektoratu pisma.


Przekazanie numeru kancelaryjnego nastąpi po skutecznej identyfikacji sprawy.
Podstawową metodą identyfikacji będzie poprawne przekazanie przez zainteresowanego danych o sprawie tj. dokładnej daty złożenia lub wysłania pisma i opisu przedmiotu sprawy.
W odniesieniu do instytucji wystarczy podanie znaku sprawy.

 

Redakcja strony:
_____________________________________________________________
Wprowadzenie informacji: Klimowicz Wojciech 2013-10-29 11:12:26
_____________________________________________________________
Aktualizacja informacji: Klimowicz Wojciech 2013-10-29 11:12:26
_____________________________________________________________
Wytworzenie informacji: Hołyńska Iwona 2013-10-29 11:11:14
_____________________________________________________________
Zatwierdzenie informacji: Jesiołkiewicz Mirosław 2013-10-29 11:11:14
_____________________________________________________________