www.bip.gov.pl

  Mapa biuletynu
  Instrukcja obsługi
  Redakcja biuletynu
 

  Strona główna
  Kontakt

PODSTAWOWE DANE
 
Dane teleadresowe
Przedmiot działalności
Elektroniczna skrzynka podawcza
ORGANIZACJA INSPEKTORATU
 
Struktura organizacyjna
Kierownictwo Inspektoratu - kompetencje
Regulamin
Statut
ZAŁATWIANIE SPRAW W WITD
 
Sposób załatwiania
Skargi i wnioski
Rejestry i ewidencje
Informacja publiczna
 
Nabory
 
 
FINANSE WITD
 
Majątek WITD
Przetargi w WITD
Ogłoszenia
Strona Główna > Rejestry i ewidencje 
Wydział Prawny:
  1. Rejestr zamówień publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

Do użytku wewnętrznego.
Osoba do kontaktu: Iwona Hołyńska
Telefon kontaktowy: 95 7255-105
Adres e-mail: prawo@witd.gorzow.pl

  1. Rejestr skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

Do użytku wewnętrznego.
Osoba do kontaktu: Iwona Hołyńska
Telefon kontaktowy: 95 7255-105
Adres e-mail: prawo@witd.gorzow.pl

  1. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

Do użytku wewnętrznego.
Osoba do kontaktu: Iwona Hołyńska
Telefon kontaktowy: 95 7255-105
Adres e-mail: prawo@witd.gorzow.pl

 

 

Samodzielne stanowisko d./s. administracyjno – technicznych
  1. Rejestr dostaw, usług i robót  w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

Do użytku wewnętrznego.
Osoba do kontaktu: Hanna Popyk
Telefon kontaktowy: 95 7255-112
Adres e-mail: hanna.popyk@witd.gorzow.pl

  1. Rejestr przesyłek wpływających i wychodzących  w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

Do użytku wewnętrznego.
Osoba do kontaktu: Natalia Klimczak
Telefon kontaktowy: 95 7255-113
Adres e-mail: witd@gorzow.com.pl

 

Ponadto na podstawie art. 80 ustawy o transporcie drogowym Główny Inspektor Transportu Drogowego prowadzi w systemie elektronicznym centralną ewidencję naruszeń, w której zgromadzone są dane i informacje o przedsiębiorcach i kierowcach i popełnianych przez nich naruszeniach. Dane zawarte w rejestrach udostępniane są z uwzględnieniem ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) przy ograniczeniach wynikających z prywatności osoby fizycznej

 

Redakcja strony:
_____________________________________________________________
Wprowadzenie informacji: Klimowicz Wojciech 2013-10-29 10:15:27
_____________________________________________________________
Aktualizacja informacji: Klimowicz Wojciech 2013-10-29 10:15:27
_____________________________________________________________
Wytworzenie informacji: Popyk Hanna 2013-10-29 10:14:45
_____________________________________________________________
Zatwierdzenie informacji: Jesiołkiewicz Mirosław  2013-10-29 10:14:45
_____________________________________________________________