www.bip.gov.pl

  Mapa biuletynu
  Instrukcja obsługi
  Redakcja biuletynu
 

  Strona główna
  Kontakt

PODSTAWOWE DANE
 
Dane teleadresowe
Przedmiot działalności
Elektroniczna skrzynka podawcza
ORGANIZACJA INSPEKTORATU
 
Struktura organizacyjna
Kierownictwo Inspektoratu - kompetencje
Regulamin
Statut
ZAŁATWIANIE SPRAW W WITD
 
Sposób załatwiania
Skargi i wnioski
Rejestry i ewidencje
Informacja publiczna
 
Nabory
 
 
FINANSE WITD
 
Majątek WITD
Przetargi w WITD
Ogłoszenia
Strona Główna > Przedmiot dzialności   

Inspekcja Transportu Drogowego została powołana do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi.

Wyjątek stanowią pojazdy samochodowe:

- przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - w niezarobkowym przewozie drogowym osób;

- o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy

- zespołów ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego

Do zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy między innymi kontrola:

- dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego oraz przestrzegania warunków w nich określonych;

- dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu;

- przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdów i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy;

- przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt;

- przewozu materiałów niebezpiecznych.

Kontroli podlegają:

- kierowcy wykonujący transport drogowy lub niezarobkowy krajowy i międzynarodowy przewóz drogowy;

- przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego lub niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego.

Inspektorzy transportu Drogowego są upranieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia /Dz. U. Nr 106, poz. 1148/ i w zakresie określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie nadawania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 

 

Redakcja strony:
_____________________________________________________________
Wprowadzenie informacji: Klimowicz Wojciech 2013-10-28 13:12:12
_____________________________________________________________
Aktualizacja informacji: Klimowicz Wojciech 2013-10-28 13:12:12
_____________________________________________________________
Wytworzenie informacji: Hołyńska Iwona 2013-10-28 13:11:14
_____________________________________________________________
Zatwierdzenie informacji: Jesiołkiewicz Mirosław 2013-10-28 13:11:14
_____________________________________________________________