www.bip.gov.pl

  Mapa biuletynu
  Instrukcja obsługi
  Redakcja biuletynu
 

  Strona główna
  Kontakt

PODSTAWOWE DANE
 
Dane teleadresowe
Przedmiot działalności
Elektroniczna skrzynka podawcza
ORGANIZACJA INSPEKTORATU
 
Struktura organizacyjna
Kierownictwo Inspektoratu - kompetencje
Regulamin
Statut
ZAŁATWIANIE SPRAW W WITD
 
Sposób załatwiania
Skargi i wnioski
Rejestry i ewidencje
Informacja publiczna
 
Nabory
 
 
FINANSE WITD
 
Majątek WITD
Przetargi w WITD
Ogłoszenia
Strona Główna > Ogłoszenia 

 

 

Dodano: 22.05.2018

 

 

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Teatralna 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski, na podstawie § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) informuje, że samochód specjalny Fiat Ducato o nr rej. FG 29422 (nr inwentarzowy: WITD/743/395/04) został przekazany nieodpłatnie bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu na rzecz Gminy Bledzew.

 

Dodano: 22.03.2018

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że poniżej wyszczególnione pojazdy samochodowe zakwalifikowano do kategorii majątku zbędnego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu.

Pojazdy te można obejrzeć w siedzibie inspektoratu przy ul. Teatralnej 30 w Gorzowie Wielkopolskim po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 957 255 113.

Pisemne wnioski można składać do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w terminie do 30 kwietnia 2018 r. w sekretariacie inspektoratu.

Pojazd samochodowy 1

Numer inwentarzowy:

WITD/743/395/04

Rodzaj pojazdu:

samochód specjalny

Marka, typ, model pojazdu:

Fiat Ducato

Numer rej.

FG29422

Rok produkcji:

2004

Numer VIN:

ZFA24400007471365

Dopuszczalna masa całkowita

3300 kg

Pojemność skokowa silnika

2800,00 cm3

Przebieg

Ok. 191 330 km

Uwagi

Wraz z radiem CB, radiem samochodowym i anteną (nr inwent: WITD/490/05,  WITD/621/06 i WITD/1282/10)

 

Pojazd samochodowy 2

Numer inwentarzowy:

WITD/741/397/04

Rodzaj pojazdu:

samochód osobowy

Marka, typ, model pojazdu:

Skoda Octavia

Numer rej.

FG30509

Rok produkcji:

2004

Numer VIN:

TMBCP41UX48761613

Dopuszczalna masa całkowita

1860 kg

Pojemność skokowa silnika

1896,00 cm3

Przebieg

Ok. 330 000 km

 

Dodano: 19.06.2017

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Teatralna 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski na podstawie § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) informuje, że samochód specjalny Renault Master o nr rej. FG 20620 (nr inwentarzowy: WITD/743/111/03) został przekazany nieodpłatnie bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu na rzecz Gminy Nowa Sól.

 

Dodano: 11.05.2017

OGŁOSZENIE

 

 

 

Informacja o zbędnym składniku rzeczowym majątku ruchomego

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Teatralna 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) informuje, że poniżej wskazany pojazd samochodowy zakwalifikowano do kategorii majątku zbędnego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu.

 

Pisemne wnioski należy składać do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w terminie do dnia 19 maja 2017 r. w sekretariacie inspektoratu.

 

 

Pojazd samochodowy

Numer inwentarzowy:

WITD/743/111/03

Rodzaj pojazdu:

samochód specjalny

Marka, typ, model pojazdu:

Renault Master

Numer rej.

FG 20620

Rok produkcji:

2003

Numer VIN:

VF1FDBUH528671763

Dopuszczalna masa całkowita

3300 kg

 

 

Dodano: 20.12.2016

OGŁOSZENIE

 

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Teatralna 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski informuje, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761, z późn. zm.), zakwalifikowano do nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego niżej wymienione zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania można obejrzeć w siedzibie Inspektoratu przy ul. Teatralnej 30 w Gorzowie Wielkopolskim po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 957 255 113. Pisemne wnioski należy składać do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w terminie do dnia 13 stycznia 2017 r. w sekretariacie Inspektoratu.
Lp. Nazwa Numer inwentarzowy Numer fabryczny
1.  Laptop IBM T43 WITD/491/507/05 L3-VECBE 05/10
2.  Laptop IBM T43 WITD/491/509/05 L3-VEBTW 05/10
3.  Laptop Lenovo  WITD/491/846/08 L3R5794
4.  Laptop Lenovo WITD/491/847/08 L3R9184
5.  Laptop Lenovo WITD/491/ 849/08 L3R5787
6.  Laptop Toshiba WITD/491/878/08 88252091W
7.  Laptop Lenovo WITD/491/1140/08 L3L 1345
8.  Laptop Lenovo WITD/491/1143/08 L3L 2861
9.  Laptop Lenovo WITD491/1148//08 L3L 2899
10.  Laptop Lenovo WITD/491/719/07 L3F7017707/10
11.  Laptop Sony WITD/808/1204/09 C103RFVX
12.  Laptop Sony WITD/808/1205/09 C103RF6C

Opis poszczególnych komputerów znajduje się w załączniku: zobacz załącznik

 

 

 

 

Dodano: 21.07.2015

OGŁOSZENIE

 

 


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Teatralna 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski
informuje, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), zakwalifikowano do nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego niżej wymienione zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania można obejrzeć w siedzibie Inspektoratu przy ul. Teatralnej 30 w Gorzowie Wielkopolskim po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 957 255 113.

Pisemne wnioski należy składać do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w terminie do dnia 28 lipca 2015 r. w sekretariacie Inspektoratu.

 

Lp.

Nazwa

Numer inwentarzowy

Numer fabryczny

Uwagi

1

Komputer przenośny Lenovo

WITD/491/642/06

S/N L3 - AR 957  06/10

Bez uwag.

2

Komputer przenośny Lenovo

WITD/491/845/08

L3R5770

Bez uwag.

________________________________________________________________________________________________________

Dodano: 08.07.2015

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim,

ul. Teatralna 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski

informuje, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), zakwalifikowano do nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego niżej wymienione zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego.

 

Składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania można obejrzeć w siedzibie Inspektoratu przy ul. Teatralnej 30 w Gorzowie Wielkopolskim po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 957 255 113.

Pisemne wnioski należy składać do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w terminie do dnia 15 lipca 2015 r. w sekretariacie Inspektoratu.

Lp.

Nazwa

Numer inwentarzowy

Numer fabryczny

Uwagi

1

Komputer przenośny Lenovo

WITD/491/848/08

L3R5793

Bez uwag.

2

Komputer przenośny Lenovo R61

WITD/491/1141/08

L3L1608

Bez uwag.

3

Komputer przenośny Lenovo

WITD/491/850/08

L3R7118

Bez uwag.

 

_____________________________________________________________________

 

Dodano 27.04.2015

OGŁOSZENIE
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Teatralna 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski
informuje, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), niżej wymieniony składnik rzeczowy majątku ruchomego został zakwalifikowany do kategorii majątku zbędnego z przeznaczeniem do przekazania w formie darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

Przedmiotowy składnik rzeczowy majątku ruchomego można obejrzeć w siedzibie Inspektoratu przy ul. Teatralnej 30 w Gorzowie Wielkopolskim po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 957 255 113.
Pisemne wnioski należy składać do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w terminie do dnia 12 maja 2015 r. w sekretariacie Inspektoratu.


Lp.

Nazwa

Numer inwentarzowy

Numer fabryczny

Uwagi

1

Komputer przenośny DELL 388 802WG2J

WITD/491/565/06

CN-ONF734-48643-68G-4357Rev.A01

Bez uwag.

______________________________________________________________________

Dodano: 23.03.2015

OGŁOSZENIE
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Teatralna 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski
informuje, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), zakwalifikowano do nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego niżej wymienione zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania można obejrzeć w siedzibie Inspektoratu przy ul. Teatralnej 30 w Gorzowie Wielkopolskim po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 957 255 113.
Pisemne wnioski należy składać do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w terminie do dnia 7 kwietnia 2015 r. w sekretariacie Inspektoratu.


Lp.

Nazwa

Numer inwentarzowy

Numer fabryczny

Uwagi

1

Notebook prat. DELL 388 802WG2J

WITD/491/565/06

CN-ONF734-48643-68G-4357Rev.A01

Bez uwag.

2

Notebook LenovoR61

WITD/491/1147/08

L3L 2892

Bez uwag.

____________________________________________________________________

Dodano: 20.02.2015

Ogłoszenie o sprzedaży 

zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego, 

którego wartość jednostkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty 300 euro 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim, 

ul. Teatralna 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski

ogłasza sprzedaż zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego (bez dysków i zasilaczy) znajdujących się w poniższej tabeli.

Lp.

Nazwa

Numer inwentarzowy

Numer fabryczny

Uwagi

Cena w złotych

1

Notebook Fujitus

WITD/808/463/05

Numer nieczytelny

Model: Amilo Pro v2045, Komputer uruchamia się, podczas pracy wyświetlają się pionowe pasy na matrycy, Procesor Intel Pentium M Centrino 1,73ghz, Pamięć ram 1,5GB.

100

2

Notebook BELINEA

WITD/491/796/08

2004 2730158/0165

 Uszkodzony nie włącza się.

50

3

Notebook IBM  T43

WITD/808/512/05

L3-VEBVH 05/10

Procesor Pentium M 1,5ghz, Pamięć RAM 1GB.

100

4

Notebook IBM  T43

WITD/808/508/05

L3VEBTD 05/10

Procesor Pentium M 1,86 ghz, Pamięć RAM 1,5ghz.

100

5

Notebook IBM  T43

WITD/808/511/05

L3-VECBZ-05/10

BIOS zgłasza się, Procesor Intel M 1,86GHz, pamięć ram 2GB.

100

6

Laptop HP

WITD/491/879/08

CNF8281KTN

Uszkodzona płyta główna.

100

Składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży można obejrzeć w siedzibie Inspektoratu przy ul. Teatralnej 30 w Gorzowie Wielkopolskim po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 957 255 113. 

Pisemne deklaracje chęci nabycia danego składnika rzeczowego majątku ruchomego należy składać na wypełnionym i podpisanym formularzu do dnia 9 marca 2015 r. w sekretariacie Inspektoratu. Kliknij aby pobrać plik

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procedury sprzedaży, bez podania przyczyny. 

Ponadto informujemy, że deklaracje złożone po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub niepodpisane zostaną odrzucone. Odrzucone zostaną również deklaracje, które nie zawierają wymaganych danych, są niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość. 

Jeżeli co najmniej dwie osoby będą zainteresowane nabyciem składnika rzeczowego majątku ruchomego, pomiędzy tymi osobami zostanie przeprowadzona aukcja zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe z dnia 21 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 761).

____________________________________________________

Dodano: 03.02.2015

OGŁOSZENIE
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Teatralna 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski
informuje, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), zakwalifikowano do nieodpłatnego przekazania bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu innej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego niżej wskazany pojazd samochodowy.

Pisemne wnioski należy składać do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w terminie do dnia 18 lutego 2015 r. w sekretariacie Inspektoratu.


Pojazd samochodowy

Rodzaj pojazdu:

samochód osobowy

Marka, typ, model pojazdu:

FORD B5Y Mondeo 1.8

Nr rej.

FG8889A

Rok produkcji:

2003

Nr VIN:

WF05XXGBB53K84809

___________________________________________________________________

Dodano: 02.02.2015

OGŁOSZENIE
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Teatralna 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski
informuje, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), niżej wymienione zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego (bez dysków i zasilaczy) zakwalifikowano do przekazania w formie darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

Przedmiotowe składniki rzeczowe majątku ruchomego można obejrzeć w siedzibie Inspektoratu przy ul. Teatralnej 30 w Gorzowie Wielkopolskim po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 957 255 113.
Pisemne wnioski należy składać do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w terminie do dnia 17 lutego 2015 r. w sekretariacie Inspektoratu.


Lp.

Nazwa

Numer inwentarzowy

Numer fabryczny

Uwagi

1

Notebook Fujitus

WITD/808/463/05

Numer nieczytelny

Model: Amilo Pro v2045, Komputer uruchamia się, podczas pracy wyświetlają się pionowe pasy na matrycy, Procesor Intel Pentium M Centrino 1,73ghz, Pamięć ram 1,5GB.

2

Notebook BELINEA

WITD/491/796/08

2004 2730158/0165

 Uszkodzony nie włącza się.

3

Notebook IBM  T43

WITD/808/512/05

L3-VEBVH 05/10

Procesor Pentium M 1,5ghz, Pamięć RAM 1GB.

4

Notebook IBM  T43

WITD/808/508/05

L3VEBTD 05/10

Procesor Pentium M 1,86 ghz, Pamięć RAM 1,5ghz.

5

Notebook IBM  T43

WITD/808/511/05

L3-VECBZ-05/10

BIOS zgłasza się, Procesor Intel M 1,86GHz, pamięć ram 2GB.

6

Laptop HP

WITD/491/879/08

CNF8281KTN

Uszkodzona płyta główna.

Dodano: 12.01.2014

OGŁOSZENIE
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Teatralna 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski
informuje, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), zakwalifikowano do nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego niżej wymienione zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania można obejrzeć w siedzibie Inspektoratu przy ul. Teatralnej 30 w Gorzowie Wielkopolskim po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 957 255 113.
Pisemne wnioski należy składać do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w terminie do dnia 27 stycznia 2015 r. w sekretariacie Inspektoratu.


Lp.

Nazwa

Numer inwentarzowy

Numer fabryczny

Uwagi

1

Notebook Fujitus

WITD/808/464/05

9146IZ1002525017E9K00A

Bez uwag.

2

Laptop DELL

WITD/491/384/04

CRCV41J

Bez uwag.

3

Notebok prat. DELL 387 302WG2J

WITD/808/566/06

CN-ONF743-48643-68G-3889 Rev.A01

Bez uwag.

Dodano: 12.01.2014

OGŁOSZENIE
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Teatralna 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski
informuje, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), zakwalifikowano do nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego niżej wymienione zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego (bez dysków i zasilaczy).

Składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania można obejrzeć w siedzibie Inspektoratu przy ul. Teatralnej 30 w Gorzowie Wielkopolskim po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 957 255 113.
Pisemne wnioski należy składać do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w terminie do dnia 27 stycznia 2015 r. w sekretariacie Inspektoratu.


Lp.

Nazwa

Numer inwentarzowy

Numer fabryczny

Uwagi

1

Notebook Fujitus

WITD/808/463/05

Numer nieczytelny

Model: Amilo Pro v2045, Komputer uruchamia się, podczas pracy wyświetlają się pionowe pasy na matrycy, Procesor Intel Pentium M Centrino 1,73ghz, Pamięć ram 1,5GB.

2

Notebook BELINEA

WITD/491/796/08

2004 2730158/0165

 Uszkodzony nie włącza się.

3

Notebook IBM  T43

WITD/808/512/05

L3-VEBVH 05/10

Procesor Pentium M 1,5ghz, Pamięć RAM 1GB.

4

Notebook IBM  T43

WITD/808/508/05

L3VEBTD 05/10

Procesor Pentium M 1,86 ghz, Pamięć RAM 1,5ghz.

5

Notebook IBM  T43

WITD/808/511/05

L3-VECBZ-05/10

BIOS zgłasza się, Procesor Intel M 1,86GHz, pamięć ram 2GB.

6

Laptop HP

WITD/491/879/08

CNF8281KTN

Uszkodzona płyta główna.

Dodano: 24.09.2014

OGŁOSZENIE
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Teatralna 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski
informuje, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), niżej wymienione zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego (bez dysków i zasilaczy) zakwalifikowano do przekazania w formie darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

Przedmiotowe składniki rzeczowe majątku ruchomego można obejrzeć w siedzibie Inspektoratu przy ul. Teatralnej 30 w Gorzowie Wielkopolskim po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 957 255 113.
Pisemne wnioski należy składać do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w terminie do dnia 8 października 2014 r. w sekretariacie Inspektoratu.


Lp.

Nazwa

Numer inwentarzowy

Numer fabryczny

Uwagi

1

Notebok prat.  DEL 386 GW1GW2J

WITD/808/567/06

CN-ONF743-48643-68G-6510 Rev.A01

Komputer uruchamia się.
Podczas pracy wyświetlają się pionowe pasy na matrycy.
Nie posiada baterii.
Procesor T2500 2,6 GHz.
Pamięć ram 2GB.

2

Notebok prat. DELL 391 HGYVGZJ

WITD/808/562/06

CN-ONF743-48643-68G-5964 Rev.A01

Komputer uruchamia się.
Wyświetlają się pionowe pasy na matrycy.
Nie posiada baterii.
Procesor T2500 2,6 GHz.,
Pamięć ram 2GB.

3

Notebok prat. DELL 3905x1WGZJ

WITD.808.563/06

CN-ONF743-48643-68G-6510 Rev A01

Model: Latitude D520.
Komputer uruchamia się.
Podczas pracy wyświetlają się pionowe pasy na matrycy.
Procesor T2500 2,6 GHz.
Pamięć RAM 1GB.

4

Laptop DELL

WITD/491/385/04

FRCV41J

 Model: Latitude D800.
Komputer nie włącza się.

5

Notebook  TOSHIBA

WITD/808/448/05

25814320 G

Model: Satelite:
Uszkodzone: matryca, płyta główna, brak baterii.

6

Notebook BELINEA

WITD/491/797/08

20 042 730 162

Komputer nie włącza się.

7

Notebok prat. DELL 389 2Z1WG2J

WITD/808/564/06

CN-ONF43-48643-68G-3892

Model: Latitude D520.
Komputer uruchamia się.
Podczas pracy wyświetlają się pionowe pasy na matrycy.
Procesor T2500 2,6 GHz.
Pamięć ram 1GB.

 

Dodano: 02.09.2014

OGŁOSZENIE


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Teatralna 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski
informuje, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), zakwalifikowano do nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego niżej wymienione zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego (bez dysków i zasilaczy).

Składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania można obejrzeć w siedzibie Inspektoratu przy ul. Teatralnej 30 w Gorzowie Wielkopolskim po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 957 255 113. Pisemne wnioski należy składać do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w terminie do dnia 17 września 2014 r. w sekretariacie Inspektoratu.

 

Lp.

Nazwa

Numer inwentarzowy

Numer fabryczny

Uwagi

1

Notebok prat.  DEL 386 GW1GW2J

WITD/808/567/06

CN-ONF743-48643-68G-6510 Rev.A01

Komputer uruchamia się.
Podczas pracy wyświetlają się pionowe pasy na matrycy.
Nie posiada baterii.
Procesor T2500 2,6 GHz.
Pamięć ram 2GB.

2

Notebok prat. DELL 391 HGYVGZJ

WITD/808/562/06

CN-ONF743-48643-68G-5964 Rev.A01

Komputer uruchamia się.
Wyświetlają się pionowe pasy na matrycy.
Nie posiada baterii.
Procesor T2500 2,6 GHz.,
Pamięć ram 2GB.

3

Notebok prat. DELL 3905x1WGZJ

WITD.808.563/06

CN-ONF743-48643-68G-6510 Rev A01

Model: Latitude D520.
Komputer uruchamia się.
Podczas pracy wyświetlają się pionowe pasy na matrycy.
Procesor T2500 2,6 GHz.
Pamięć RAM 1GB.

4

Laptop DELL

WITD/491/385/04

FRCV41J

 Model: Latitude D800.
Komputer nie włącza się.

5

Notebook  TOSHIBA

WITD/808/448/05

25814320 G

Model: Satelite:
Uszkodzone: matryca, płyta główna, brak baterii.

6

Notebook BELINEA

WITD/491/797/08

20 042 730 162

Komputer nie włącza się.

7

Notebok prat. DELL 389 2Z1WG2J

WITD/808/564/06

CN-ONF43-48643-68G-3892

Model: Latitude D520.
Komputer uruchamia się.
Podczas pracy wyświetlają się pionowe pasy na matrycy.
Procesor T2500 2,6 GHz.
Pamięć ram 1GB.

 

Dodano: 30.08.2013

OGŁOSZENIE

Na podstawie §6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe z dnia 21 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 761) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. informuje, że do zbędnych składników majątkowych zakwalifikowano następujące składniki majątku ruchomego:

1. Samochód osobowy Reanault FD Master, rocznik 2002,

Powyższe składniki majątku ruchomego przeznacza się do nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego.

Informujemy, że ogłoszenie dotyczące przekazania pojazdu jest nieaktualne.

__________________________________________________

Dodano: 21.11.2011

WOJEWÓDZKI   INSPEKTORAT   TRANSPORTU   DROGOWEGO
W GORZOWIE WLKP.

ul. Teatralna 30
 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel (095) 7 255 113 fax. (095) 7 255 114

Na podstawie §6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe z dnia 21 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 761) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. informuje, że do zbędnych składników majątkowych zakwalifikowano następujące składniki majątku ruchomego:

1. Samochód osobowy SKODA OCTAVIA, rocznik 2003,

2. Samochód specjalny VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2,0, rocznik 1993.

Powyższe składniki majątku ruchomego przeznacza się do nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego.

 

Redakcja strony:
_____________________________________________________________
Wprowadzenie informacji: Klimowicz Wojciech 2013-10-28 09:35:22
_____________________________________________________________
Aktualizacja informacji: Klimowicz Wojciech 2018-05-21 08:29:17
_____________________________________________________________
Wytworzenie informacji: Popyk Hanna 2013-10-28 08:14:45
_____________________________________________________________
Zatwierdzenie informacji: Jesiołkiewicz Mirosław  2013-10-28 08:14:52
_____________________________________________________________