www.bip.gov.pl

  Mapa biuletynu
  Instrukcja obsługi
  Redakcja biuletynu
 

  Strona główna
  Kontakt

PODSTAWOWE DANE
 
Dane teleadresowe
Przedmiot działalności
Elektroniczna skrzynka podawcza
ORGANIZACJA INSPEKTORATU
 
Struktura organizacyjna
Kierownictwo Inspektoratu - kompetencje
Regulamin
Statut
ZAŁATWIANIE SPRAW W WITD
 
Sposób załatwiania
Skargi i wnioski
Rejestry i ewidencje
Informacja publiczna
 
Nabory
 
 
FINANSE WITD
 
Majątek WITD
Przetargi w WITD
Ogłoszenia
Strona Główna > Elektroniczna skrzynka podawcza   

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl.  

Skrytka odbiorcza: 

/WITD_Gorzow/Sekretariat

 

 Obecnie trwają prace nad poszerzaniem funkcjonalności skrzynki. Za funkcjonowanie platformy e-PUAP odpowiada Departament ds. Informatyzacji Ministerswa Administracji i Cyfryzacji.

Aby używać systemu ePUAP do korespondencji  elektronicznej z WITD w Gorzowie Wlkp. należy przeprowadzić następujące czynności:

1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl  
   
2. Ze strony głównej platformy ePUAP przejść do funkcji 'Wyszukaj w portalu ePUAP'  
    i wyszukać podmiot:  'Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.'  
   
3. Następnie po dokonaniu wyboru podmiotu i naciśnięciu przycisku 'szukaj' pojawi się 
    okno ze spisem znalezionych elementów. Po wybraniu pozycji:

 

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

Zostaną Państwo przekierowani do strony z opisem danego dokumentu. Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja  "Przejdź do formularza", po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego.

4. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie za pomocą 
     bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym 
     certyfikatem. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca 
     wysłanie dokumentu.
 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym 
     podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes 

2. Akceptowalne formaty załączników to: 
       a. DOC, RTF 
       b. XLS 
       c. CSV 
       d. TXT 
       e. GIF, TIF, BMP, JPG 
       f. PDF 
       g. ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza 
   (dokumentu elektronicznego)  nie może przekroczyć 3MB.
4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą
    automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

Redakcja strony:
_____________________________________________________________
Wprowadzenie informacji: Klimowicz Wojciech 2013-10-28 11:12:27
_____________________________________________________________
Aktualizacja informacji: Klimowicz Wojciech 2013-10-28 11:12:27
_____________________________________________________________
Wytworzenie informacji: Hołyńska Iwona 2013-10-28 11:11:15
_____________________________________________________________
Zatwierdzenie informacji: Jesiołkiewicz Mirosław 2013-10-28 11:11:15
_____________________________________________________________