www.bip.gov.pl

  Mapa biuletynu
  Instrukcja obsługi
  Redakcja biuletynu
 

  Strona główna
  Kontakt

PODSTAWOWE DANE
 
Dane teleadresowe
Przedmiot działalności
Elektroniczna skrzynka podawcza
ORGANIZACJA INSPEKTORATU
 
Struktura organizacyjna
Kierownictwo Inspektoratu - kompetencje
Regulamin
Statut
ZAŁATWIANIE SPRAW W WITD
 
Sposób załatwiania
Skargi i wnioski
Rejestry i ewidencje
Informacja publiczna
 
Nabory
 
 
DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI
 
FINANSE WITD
 
Majątek WITD
Przetargi w WITD
Ogłoszenia

 

Strona Główna  > informacja   

 

INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO istnieje od 2002 roku. Powołana została ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. Powołanie Inspekcji było jednym z warunków akcesyjnych Unii Europejskiej.

Naszą misją jest zapewnienie uczciwej konkurencji w transporcie drogowym. Głównym zadaniem Inspekcji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawa jakości świadczonych usług w zakresie transportu oraz ochrona rodzimego rynku transportowego. Organami Inspekcji Transportu Drogowego są Główny Inspektor oraz inspektorzy wojewódzcy. Podział administracyjny Inspekcji pokrywa się z podziałem administracyjnym kraju. W każdym z 16 województw znajduje się Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego.


Do końca roku 2005 inspektorzy wojewódzcy podlegają pod Głównego Inspektora Transportu Drogowego, jednak z nowym rokiem, czyli od 1 stycznia 2006 sytuacja zmieni się. Organem wykonującym zadania Inspekcji Transportu Drogowego, określone w art. 51 ustawy o transporcie drogowym, będzie, oprócz Głównego Inspektora, wojewoda działający za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora transportu drogowego.

W celu zapewnienia jak najskuteczniejszej pracy naszych służb współpracujemy z:

Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencją Wywiadu, Biurem Ochrony Rządu, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Służbą Celną, kontrolą skarbową, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Handlową, Inspekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Weterynaryjną. Wspólne kontrole zapewniają kompleksowe sprawdzenie przewoźnika na drodze i w przedsiębiorstwie pod kątem wymaganych dokumentów oraz właściwego dostosowania pojazdów do warunków wykonywanego transportu.

Redakcja strony:
_____________________________________________________________
Wprowadzenie informacji: Klimowicz Wojciech 2013-10-28 12:51:12
_____________________________________________________________
Aktualizacja informacji: Klimowicz Wojciech 2013-10-28 12:51:12
_____________________________________________________________
Wytworzenie informacji: Popyk Hanna 2013-10-28 12:50:14
_____________________________________________________________
Zatwierdzenie informacji: Jesiołkiewicz Mirosław 2013-10-28 12:50:14